От поредицата „Библиотека „Лъч“, № 37.

Меки корици, 208 страници

елъри

Елъри Куин е писател детектив и главен герой на собствените си романи.

Твърди корици, 366 страници

Учебно помагало по математика.

Меки корици, 96 страници

Литературен сборник

Твърди корици, 236 страници

Военна литература<p><span style=“color: #ff6600;“><em><strong>Твърди корици, 326 страници</strong></em></span></p>

От поредицата „Библиотека „Героика и приключения“

Меки корици, 168 страници

Първо издание.
Преведена от сърбохърватски език.

Меки корици, 376 страници