Романът на Кристин Арноти печели наградата на френските издателски къщи…

Меки корици, 658 страници

Балада за Пекъм Рай

Два романа в една книга от Мюриъл Спарк

Твърди корици, 260 страници

Балванската битка

От поредицата „Разкази за герои“

Твърди корици, 180 страници

Детско-юношеска литература

Твърди корици, 222 страници

В книгата са включени повестите „Бариерата“ и „Белият гущер“.

Меки корици, 216 страници

Съвременен роман за властта, парите и още нещо…

Включени са и двете книги в цената!

Меки корици, 536 страници

Слав Хр. Караславов

Книгата обхваща времето от победата на 9 септември 1944-та до лятото на 1945 година.

Твърди корици, 338 страници

От поредицата „Made in U.S.A.“

Меки корици, 156 страници