Романът на Кристин Арноти печели наградата на френските издателски къщи…

Меки корици, 658 страници

Лундвал

От поредицата „Библиотека Галактика“. Вижте тук за други заглавия от нея.

Меки корици, 344 страници

Балада за Пекъм Рай

Два романа в една книга от Мюриъл Спарк

Твърди корици, 260 страници

Балванската битка

От поредицата „Разкази за герои“

Твърди корици, 180 страници

Детско-юношеска литература

Твърди корици, 222 страници

В книгата са включени повестите „Бариерата“ и „Белият гущер“.

Меки корици, 216 страници

Съвременен роман за властта, парите и още нещо…

Включени са и двете книги в цената!

Меки корици, 536 страници

Слав Хр. Караславов

Книгата обхваща времето от победата на 9 септември 1944-та до лятото на 1945 година.

Твърди корици, 338 страници

От поредицата „Made in U.S.A.“

Меки корици, 156 страници

Избрани разкази

Твърди корици, 308 страници